Wirtualny Alkomat - Prawo i alkohol

<< Wirtualny Alkomat - Obliczanie promili

Ile można wypić w Polsce?

Prawo o ruchu drogowym zabrania kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu, lub środka działającego podobnie do alkoholu. (art. 14 Ustawy z dn. 20.06.1997 roku, Dz. U. 1997.98.602)

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dn. 26.10.1982 r.) definiuje

  • stan po użyciu alkoholu, pomiędzy 0,2 i 0,5‰
  • nietrzeźwość powyżej 0,5‰

Dopuszczalna zawartość alkoholu w poszczególnych krajach

Kraj Promile
Albania 0,0‰
Andorra 0,5‰
Austria 0,5‰
Belgia 0,5‰
Białoruś 0,0‰
Bośnia i Hercegowina 0,5‰
Bułgaria 0,5‰
Chorwacja 0,0‰
Czechy 0,0‰
Dania 0,5‰
Estonia 0,0‰
Finlandia 0,5‰
Francja 0,5‰
Grecja 0,5‰
Hiszpania 0,5‰
Holandia 0,5‰
Irlandia 0,5‰
Islandia 0,5‰
Jugosławia 0,5‰
Litwa 0,0‰
Luksemburg 0,8‰
Łotwa 0,5‰
Macedonia 0,5‰
Malta 0,8‰
Niemcy 0,5‰
Norwegia 0,5‰
Polska 0,2‰
Portugalia 0,5‰
Rosja 0,0‰
Rumunia 0,0‰
Słowacja 0,0‰
Słowenia 0,5‰
Szwajcaria 0,8‰
Szwecja 0,2‰
Turcja 0,5‰
Ukraina 0,0‰
Węgry 0,0‰
Wielka Brytania 0,8‰
Włochy 0,8‰

<< Wirtualny Alkomat - Obliczanie promili